Samokontrola glikemii – klucz do równowagi cukru

Profilaktyka z głową: Regularne pomiary to stabilność cukru.

Kontroluj cukier, kontroluj życie

Intensywna funkcjonalna insulinoterapia (wstrzyknięcia ≥ 3 x dziennie):

 •  ≥ 4 x dziennie.
 • Optymalnie nie mniej niż 8 x dziennie wg zaleceń lekarza i potrzeb pacjenta.
Dokładność w pomiarach

Stałe dawki insuliny w cukrzycy typu 2:

 • 1-2 x dziennie.
 • Raz w tygodniu skrócony profil
  glikemii.
 • Raz w miesiącu dobowy profil
  glikemii.
Równowaga cukru

Doustne leki przeciwcukrzycowe i/lub analogi GLP:

 •  1 x dziennie o różnych porach dnia.
 •  Raz w tygodniu skrócony
  profil glikemii.

Optymalne wartości hemoglobiny glikowanej HbA1C:

Wartości hemoglobiny glikowanej HbA1C powinny wynosić:
 • ≤ 6,5% w cukrzycy typu 1, w krótkotrwałej cukrzycy typu 2, u dzieci i młodzieży.
  ≤ 7,0% w cukrzycy typu 2
  ≤ 8,0% u chorych w zaawansowanym wieku z wieloletnią cukrzycą i istotnymi powikłaniami (przebyty zawał serca i/lub udar mózgu) i/lub licznymi chorobami towarzyszącymi.

Glikemia pod kontrolą – Optymalna częstotliwość dla skutecznej terapii

Wartości hemoglobiny glikowanej HbA1C powinny mieścić się w określonych przedziałach w zależności od rodzaju cukrzycy i istniejących powikłań. Regularna kontrola poziomu glukozy jest kluczowa dla efektywnej terapii cukrzycy. Ważne jest także prawidłowe przeprowadzanie pomiarów, zachowując higienę, sucha i czystą skórę oraz uwzględniając odpowiednie procedury przed badaniem.