Kontakt

 

Genexo Sp.z o.o.
ul. Gen. Zajączka 26, 01-510 Warszawa
tel.: (+48 22) 839 11 99, fax: (+48 22) 839 23 12
infolinia: 801 808 818 (całkowity koszt połączenia w cenie 1 impulsu, wg taryfy operatora)
e-mail: office@genexo.pl