Zalecana częstotliwość samokontroli glikemii

Intensywna
funkcjonalna insulinoterapia
(wstrzyknięcia ≥ 3 x dziennie)
Stałe dawki insuliny
w cukrzycy typu 2
Doustne leki
przeciwcukrzycowe
i/lub analogi GLP
• ≥ 4 x dziennie
• Optymalnie nie mniej niż 8 x dziennie wg zaleceń lekarza i potrzeb pacjenta
• 1-2 x dziennie
• Raz w tygodniu skrócony profil
glikemii
• Raz w miesiącu dobowy profil
glikemii
• 1 x dziennie o różnych porach dnia
• Raz w tygodniu skrócony
profil glikemii

Wszyscy chorzy, niezależnie od sposobu leczenia, w sytuacji złego samopoczucia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powinni częściej kontrolować glikemię.

Półprofil glikemii (skrócony profil glikemii) – 4 pomiary

 • Rano (na czczo)
 • 2 godziny po śniadaniu
 • 2 godzin po obiedzie
 • 2 godziny po kolacji

Profil glikemii (dobowy profil glikemii)

 • Rano (na czczo)
 • 2 godziny po śniadaniu
 • Przed obiadem
 • 2 godziny po obiedzie
 • Przed kolacją
 • 2 godziny po kolacji
 • Przed snem
 • W nocy (pomiędzy 2.00 a 3.00)

Częstotliwość i pory dodatkowych oznaczeń ustal z lekarzem prowadzącym.

Hemoglobina glikowana HbA1C

 • Wartości hemoglobiny glikowanej HbA1C powinny wynosić:
  ≤ 6,5% w cukrzycy typu 1, w krótkotrwałej cukrzycy typu 2, u dzieci i młodzieży
  ≤ 7,0% w cukrzycy typu 2
  ≤ 8,0% u chorych w zaawansowanym wieku z wieloletnią cukrzycą i istotnymi powikłaniami (przebyty zawał serca i/lub udar mózgu) i/lub licznymi chorobami towarzyszącymi

Regularna kontrola poziomu glukozy przez osobę dotkniętą cukrzycą jest kluczowa w jej skutecznej terapii.

W badaniu poziomu glukozy we krwi ważne jest nie tylko, aby badać się wystarczająco często, lecz także prawidłowo wykonywać pomiary.

Bardzo ważna jest higiena pomiaru. Ręce muszą być czyste i suche, gdyż woda na rękach może rozcieńczyć krew i spowodować nieprawidłowy pomiar. Jeśli przed badaniem miejsce nakłucia zostało odkażone spirytusem, ważne jest, aby odczekać chwilę, do momentu aż alkohol wyparuje.

Jak prawidłowo wykonywać nakłucie?

Jak prawidłowo wykonywać pomiar stężenia glukozy we krwi glukometrem Glucomaxx®?