Zaburzenia lipidowe występują u 60-80% chorych na cukrzycę typu 2. Podobnie jak nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe towarzyszące cukrzycy znacząco zwiększają ryzyko wystąpienia poważnych incydentów sercowo-naczyniowych, jak np. zawału serca czy udaru mózgu. Uzyskanie docelowych wartości parametrów gospodarki lipidowej jest jednym z celów leczenia cukrzycy.

Zalecane wartości parametrów lipidowych:

  • Stężenie cholesterolu frakcji LDL < 55 mg/dl (< 1,4 mmol/l) lub redukcja o co najmniej 50%, u osób z cukrzycą bardzo wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego.
  • Stężenie LDL-C < 70 mg/dl (< 1,8 mmol/l) lub redukcja o co najmniej 50%, u osób z cukrzycą wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego.
  • Stężenie LDL-C < 100 mg/dl (< 2,6 mmol/l), u osób z cukrzycą umiarkowanego ryzyka sercowo-naczyniowego (młode osoby < 35. r.ż. z cukrzycą typu 1 bez przewlekłych powikłań i innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego lub pacjenci z cukrzycą typu 2 < 50. r.ż., z czasem trwania cukrzycy
    < 10 lat, bez innych czynników ryzyka).
  • HDL-C nie ma wartości docelowej, ale > 40 mg/dl (> 1,0 mmol/l) u mężczyzn i > 45 mg/dl (> 1,2 mmol/l) u kobiet wskazuje na niższe ryzyko sercowo-naczyniowe


Triglicerydy:

  • Nie ma wartości docelowej, ale < 150 mg/dl (< 1,7 mmol/l) wskazuje na niższe ryzyko sercowo-naczyniowe


Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
(PTD) oznaczenie poziomu lipidów powinno wykonywać się:

  • w momencie rozpoznania cukrzycy, następnie raz w roku, jeśli stężenia lipidów mieszczą się w zalecanych normach
  • co 2-3 miesiące od momentu rozpoczęcia terapii, jeśli stężenia lipidów znajdują się powyżej normy, aż do osiągnięcia zalecanych stężeń Priorytetem w leczeniu zaburzeń lipidowych u pacjentów z cukrzycą jest uzyskanie docelowych wartości cholesterolu frakcji LDL.

Priorytetem w leczeniu zaburzeń lipidowych u pacjentów z cukrzycą jest uzyskanie docelowych wartości cholesterolu frakcji LDL.

Tak, jak w przypadku hiperglikemii i nadciśnienia tętniczego, leczenie zaburzeń lipidowych zawsze obejmuje zmianę stylu życia, czyli redukcję masy ciała (u osób z nadwagą i otyłością), aktywność fizyczną, dietę z ograniczeniem spożycia tłuszczów nasyconych (masło, smalec, śmietana, wieprzowina), zaprzestanie palenia tytoniu.

W wyrównaniu zaburzeń lipidowych bardzo ważną rolę odgrywa również kontrola glikemii