♦ Pomiary glikemii przy użyciu glukometru

Rozpoznanie cukrzycy nie oznacza, że Twoje życie diametralnie się zmieni. Cukrzyca to nie wyrok, to nowe obowiązki, z których podstawowym jest regularny pomiar poziomu glikemii za pomocą glukometru, np. Glucomaxx®.

Systematyczne pomiary glikemii pozwolą Tobie i Twojemu lekarzowi poznać reakcję organizmu na stosowaną dietę, aktywność fizyczną, przyjmowane leki i inne czynniki, jak np. infekcje. Będą drogowskazem prowadzącym do najlepszych decyzji terapeutycznych.

Twój lekarz ustali właściwą dla Ciebie częstotliwość pomiarów glikemii. Poniżej w tabeli znajdziesz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD), dotyczące częstotliwości pomiarów glikemii w zależności od stosowanej terapii.

Wszyscy chorzy, niezależnie od sposobu leczenia, w sytuacji złego samopoczucia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powinni częściej kontrolować glikemię.

Regularne, samodzielne pomiary stężenia
glukozy są istotnym elementem terapii cukrzycy, pozwalają na lepsze zrozumienie i kontrolę choroby.

♦ Samokontrola, czyli regularne pomiary poziomu glukozy we krwi to:

  • mniejsze ryzyko powikłań cukrzycy
  • możliwość poznania reakcji organizmu na zastosowaną dietę, aktywność fizyczną i leki

♦ Hemoglobina glikowana – HbA1c

Wartość HbA1c odzwierciedla średnie stężenie glukozy we krwi, w okresie około 3 miesięcy poprzedzających oznaczenie, przy czym około 50% obecnej we krwi hemoglobiny glikowanej HbA1c, powstaje w ciągu ostatniego miesiąca przed wykonaniem oznaczenia.

Oznaczenie HbA1c należy wykonywać raz w roku u pacjentów ze stabilnym przebiegiem choroby, osiągających cele leczenia.

U pacjentów nieosiągających celów leczenia lub tych, u których dokonano zmiany sposobu leczenia, należy wykonywać oznaczenia HbA1c, co najmniej raz na kwartał.

Wartość HbA1c ≥ 8% to wyższe ryzyko wystąpienia późnych powikłań cukrzycy.

Wykorzystując średnie wyniki pomiarów glikemii z ostatnich 90 dni (funkcjonalność dostępna w glukometrach Glucomaxx® i iXell®) istnieje możliwość przybliżonego wyliczenia HbA1C.