Leczenie cukrzycy typu 2 odbywa się na dwóch płaszczyznach:

Terapia niefarmakologiczna:

  • edukacja pacjenta
  • dieta
  • wysiłek fizyczny

Terapia farmakologiczna:

  • doustne leki przeciwcukrzycowe
  • insulinoterapia
  • terapia złożona


Samokontrola glikemii:

Warunkiem skutecznego leczenia cukrzycy typu 2systematyczne pomiary glikemii za pomocą glukometru, np. Glucomaxx®.

Wyniki pomiarów glikemii to drogowskaz prowadzący do najlepszej dla Ciebie terapii.