Jeśli cukrzycę rozpoznano u Ciebie niedawno – przy wartościach glikemii  ≥ 300 mg/dl wraz z objawami klinicznymi hiperglikemii, lekarz prawdopodobnie zastosuje insulinę już na początku terapii. W takich przypadkach terapia insuliną jest czasowa i po krótkim czasie może zostać zastąpiona terapią lekami doustnymi.

 

Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) insulinę należy wprowadzić do terapii w sytuacji, gdy leki doustne stają się nieskuteczne i nie pozwalają uzyskać poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1c ≤ 7%.


Istnieją również sytuacje, gdy insulinę wprowadza się do terapii cukrzycy typu 2 niezależnie od wartości glikemii. Dzieje się tak w przypadku np. ciąży, w związku z zabiegiem chirurgicznym, udarem mózgu, ostrym zespołem wieńcowym. Czasowe leczenie insuliną powinno być również zastosowane w przypadku wysokich wartości glikemii, podczas infekcji czy po urazie.

Na każdym z etapów leczenia cukrzycy, samokontrola glikemii, dieta i dostosowany do możliwości wysiłek fizyczny pozostają integralnymi elementami terapii.

Bez zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności fizycznej żaden z leków nie przyniesie spodziewanych efektów terapeutycznych.