Podstawą do rozpoznania cukrzycy jest badanie poziomu cukru, czyli oznaczenie glikemii.

Poziom cukru może być mierzony jako:

  • glikemia przygodna o dowolnej porze dnia
  • glikemia na czczo
  • glikemia w 120. min. doustnego testu tolerancji glukozy

W zależności od rodzaju pomiaru i uzyskanego wyniku lekarz stawia diagnozę. Badanie poziomu cukru na etapie diagnozowania cukrzycy odbywa się w laboratorium analitycznym.

Tabela poniżej przedstawia wartości glikemii będące podstawą diagnozy cukrzycy wg wytycznych Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) – nie dotyczy cukrzycy ciążowej.