Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wyróżniamy następujące rodzaje cukrzycy: