W cukrzycy typu 1 objawy choroby zazwyczaj pojawiają się nagle.
Najczęściej jako pierwsze występują: