♦ Pomiary glikemii przy użyciu glukometru


Umiejętność ustalania dawki insuliny do zaplanowanego posiłku jest bardzo ważna.
Wiedza ta pozwoli Ci swobodnie zaplanować nie tylko porę posiłku, ale także jego wielkość i skład.

Kontrolując poziomy glukozy poznasz reakcję organizmu na każdy posiłek, wysiłek fizyczny i inne czynniki, czyli NAUCZYSZ SIĘ CUKRZYCY. Twoim przewodnikiem będą samodzielne, regularne pomiary poziomu glukozy.

Osoby aktywne fizycznie, powinny oznaczać stężenia glukozy częściej, a szczególnie w sytuacji złego samopoczucia, pogorszenia stanu zdrowia i innych sytuacji lub potrzeb.

Zgodnie z zaleceniami PTD, pacjenci leczeni metodą wielokrotnych wstrzyknięć insuliny, powinni wykonywać optymalnie nie mniej niż 8 pomiarów glukozy dziennie.

Regularne, samodzielne pomiary stężenia glukozy są istotnym elementem terapii cukrzycy, ponieważ pozwalają na lepsze zrozumienie i kontrolę choroby.

 

♦ Samokontrola, czyli regularne pomiary poziomu glukozy we krwi to:

  • mniejsze ryzyko powikłań cukrzycy
  • możliwość poznania reakcji organizmu na zastosowaną dietę, aktywność fizyczną i leki

 

♦ Hemoglobina glikowana – HbA1c

Wartość HbA1c odzwierciedla średnie stężenie glukozy we krwi, w okresie około 3 miesięcy poprzedzających oznaczenie, przy czym około 50% obecnej we krwi hemoglobiny glikowanej HbA1c, powstaje w ciągu ostatniego miesiąca przed wykonaniem oznaczenia.

Oznaczenie HbA1c należy wykonywać raz w roku u pacjentów ze stabilnym przebiegiem choroby, osiągających cele leczenia.

U pacjentów nieosiągających celów leczenia lub tych, u których dokonano zmiany sposobu leczenia, należy wykonywać oznaczenia HbA1c, co najmniej raz na kwartał.

Docelowy poziom hemoglobiny glikowanej u pacjentów z cukrzycą typu 1 powinien wynosić ≤ 6,5% (jeśli dążenie do celu nie jest związane ze zwiększonym ryzykiem hipoglikemii i pogorszeniem jakości życia)


Wartość HbA1c ≥ 8% to wyższe ryzyko wystąpienia późnych powikłań cukrzycy.

Wykorzystując średnie wyniki pomiarów glikemii z ostatnich 90 dni (funkcjonalność dostępna w glukometrze Glucomaxx®) istnieje możliwość przybliżonego wyliczenia HbA1C.