Lekiem z wyboru, w terapii cukrzycy typu 1, jest insulina.
Insulina podawana jest:

  • przy użyciu wstrzykiwaczy typu pen
  • osobistą pompą insulinową

Warunkiem skutecznego leczenia insuliną jest umiejętność modyfikacji dawek insuliny w oparciu o samokontrolę poziomów glukozy za pomocą glukometru lub systemu monitorowania glikemii.

 

 

Sprawdzając regularnie poziom glukozy, możesz na bieżąco modyfikować dawki insuliny przed każdym posiłkiem, a tym samym decydować o skuteczności prowadzonej terapii.