Cukrzyca typu 1 rozpoznawana jest głównie u dzieci i młodzieży. Dzieci z cukrzycą, tak jak ich rówieśnicy, uczęszczają do przedszkoli i szkół. Jeśli jesteś rodzicem dziecka chorego na cukrzycę, zapewne troszczysz się o jego bezpieczeństwo poza domem. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) w jasny sposób określają zasady współpracy rodziców z personelem pedagogicznym. Współpraca ta ma na celu zapewnienie dziecku bezpieczeństwa w szkole oraz stworzenie komfortowej atmosfery, aby nie czuło się napiętnowane czy wykluczone.

Oto kilka praktycznych wskazówek dotyczących współpracy rodziców / opiekunów z personelem pedagogicznym:

 • przekaż personelowi pedagogicznemu:
  – pisemną informację o cukrzycy i sposobie udzielania pomocy w nagłych
  sytuacjach
  – numery telefonów do rodziców, pielęgniarki edukacyjnej i lekarza
 • zorganizuj spotkanie z uczniami i nauczycielem, podczas którego przekażesz informację o cukrzycy oraz sposobach udzielania pomocy w sytuacji
  niedocukrzenia. Dostarcz do szkoły niezbędną literaturę o cukrzycy
 • zabezpiecz placówkę w glukozę i glukagon

Jeśli dziecko wyjeżdża np. na zieloną szkołę, nie zapomnij wyposażyć go
w insulinę, glukagon, glukozę, glukometr z paskami testowymi, peny lub pompę insulinową wraz z wyposażeniem.

 

Cukrzyca nie jest wskazaniem do indywidulanego toku nauczania i zwolnienia z jakichkolwiek zajęć, również z zajęć wychowania fizycznego.
Dziecko w szkole korzysta ze wszystkich aktywności społecznych oraz fizycznych.