Przed rozpoczęciem leczenia ważnym jest ustalenie z lekarzem prowadzącym indywidulanych celów terapii, do osiągnięcia których należy dążyć.