Cele leczenia cukrzycy u dziecka różnią się od celów, które stawia się diabetykom powyżej 65. roku życia. U dziecka uwzględnia się intensywny rozwój fizyczny, proces dojrzewania, dużą aktywność fizyczną, a także zaburzenia emocjonalne, które występują szczególnie w okresie dojrzewania. Leczenie powinno zapewnić prawidłowe wyrównanie metaboliczne, nie zaburzając rozwoju fizycznego oraz stanu psychicznego dziecka.

 

Prewencja ostrych i przewlekłych powikłań cukrzycy

Ustalając cele leczenia, lekarz będzie kierował się wytycznymi pozwalającymi uzyskać wartości docelowe takich parametrów jak: glikemia na czczo i po posiłkach, ciśnienie krwi, stężenie hemoglobiny glikowanej (HbA1c) oraz parametry gospodarki lipidowej. Zawsze należy uwzględnić wiek pacjenta, współistnienie innych chorób przewlekłych (choroby tarczycy, celiakia), styl życia oraz nawyki żywieniowe.

Poniżej podano docelowe wartości najważniejszych parametrów monitorowanych w leczeniu cukrzycy.