Jeżeli stężenia glukozy mierzone za pomocą glukometru, np. Glucomaxx® CONNECT są:

  • na czczo > 90 mg/dl
  • i/lub 1 h po posiłku > 140 mg/dl
    należy włączyć do leczenia insulinę.

U osób bez cukrzycy insulina jest wydzielana w sposób automatyczny po zjedzeniu posiłku zawierającego węglowodany. U osób z cukrzycą mechanizm ten jest zaburzony, dlatego wprowadza się terapię insuliną, która naśladuje fizjologiczny proces produkcji insuliny przez komórki beta trzustki. Insulina jest obecnie jedynym zaakceptowanym lekiem do leczenia cukrzycy ciążowej.

♦ Insulina ludzka krótkodziałająca:

Insulinę ludzką krótkodziałającą podaje się przed posiłkami. Rozpoczyna ona działanie po 30-45 min. od wstrzyknięcia, osiągając max stężenie po 2-3h. Z tego też powodu iniekcje należy wykonywać ok. 30 min. przed głównymi posiłkami. Ze względu na stosunkowo długi czas działania insuliny (6-8h) wymagane jest spożywanie poza 3 głównymi posiłkami przekąsek w postaci II śniadania, podwieczorku oraz drugiej kolacji. Taki rytm posiłkowy sprzyja, niestety, poposiłkowej hyperinsulinemii i przyrostowi masy ciała; zwiększa też ryzyko hipoglikemii.

♦ Analogi szybkodziałające:

Analogi szybkodziałające osiągają natomiast max. stężenie we krwi znacznie szybciej i działają krócej (do 3h). Iniekcje można wykonywać tuż przed jedzeniem, w trakcie jedzenia a nawet po nim. Ich stosowanie pozwala na większą swobodę w modyfikowaniu składu i czasu spożywania posiłków. Ułatwia uniknięcia hiperglikemii poposiłkowej przy mniejszym ryzyku epizodów hipoglikemii. Stanowi to niewątpliwą zaletę dla kobiet ciężarnych.

Model insulinoterapii dostosowuje się do rodzaju zaburzeń. Można podawać insulinę tylko przed posiłkami celem obniżenia glikemii poposiłkowej. Można też podawać jedynie insulinę długodziałającą wieczorem, gdy poziom glikemii na czczo przekracza normę.

Leczenie insuliną jest bezpieczne dla płodu.

Insulina w bardzo niewielkim stopniu przenika przez łożysko, dlatego jest bezpieczna dla płodu. Insulinę wstrzykuje się za pomocą penów. Liczba wstrzyknięć zależy od rodzaju stosowanej insuliny. W zależności od tego, o jakich porach dnia glikemia jest zaburzona, lekarz zleci podawanie insuliny, np. tylko przed posiłkami lub tylko na noc.

Insuliny krótko i szybkodziałające podaje się w ramiona, długodziałające
w uda i pośladki. Podawanie insuliny w brzuch u kobiet ciężarnych nie jest przeciwskazane, chociaż może wiązać się ze stresem, dlatego to miejsce podania zazwyczaj nie jest stosowane u kobiet ciężarnych.

Szczegółowe zasady podawania insuliny omówi z Tobą lekarz diabetolog lub pielęgniarka diabetologiczna.