• Doustny test tolerancji glukozy (75 g OGTT) w ciąży – Inaczej test obciążenia glukozą oraz krzywa cukrowa. Badanie glikemii oznaczane z krwi żylnej na czczo, w pierwszej i drugiej godzinie po wypiciu 75 g glukozy. Badanie obowiązkowo wykonuje się u kobiet między 24. a 28. tygodniem ciąży oraz u osób z podwyższoną glikemią na czczo lub z prawidłową glikemią, ale podejrzeniem występowania cukrzycy.
  • Glikemia – Stężenie glukozy we krwi.
  • Glukoza – Cukier prosty otrzymywany w wyniku trawienia spożywanych węglowodanów. Wykorzystywana jest w procesach energetycznych organizmu – jest niezbędna do utrzymania ciepłoty ciała, pracy organów wewnętrznych i mięśni. Utrzymanie poziomu glukozy we krwi regulowane jest przez insulinę.
  • Hiperglikemia – Stan, w którym poziom glukozy we krwi osiąga wartość powyżej normy.
  • Hipoglikemia – Niedocukrzenie, czyli stan, w którym poziom glukozy we krwi osiąga wartość poniżej normy.
  • Insulina – Hormon wydzielany przez komórki beta trzustki. Odpowiada za utrzymanie stałego stężenia glukozy we krwi. Jeśli wydzielanie i/lub działanie insuliny jest zaburzone, wówczas glukoza zamiast trafiać do komórek, pozostaje we krwi, powodując szereg negatywnych następstw określanych jako powikłania cukrzycy.
  • Jednostki pomiaru glikemii – Poziom glikemii może być wyrażony w mg/dl lub mmol/l. W Polsce najczęściej stosuje się jednostkę mg/dl. Chcąc przeliczyć jednostki między sobą należy zastosować przelicznik: 1 mmol/l = 18 mg/dl. 
  • Makrosomia – Stan, w którym masa urodzeniowa dziecka przekracza 4 kg. Występuje częściej u noworodków matek chorych na cukrzycę, zwłaszcza w przypadku niewyrównanej cukrzycy.
  • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) – Instytucja zrzeszająca największe autorytety w dziedzinie diabetologii w Polsce. Opracowuje wytyczne dotyczące leczenia cukrzycy, które szczegółowo określają zasady diagnozowania, leczenia i organizacji opieki medycznej dla pacjentów z cukrzycą.
  • Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)  – Międzynarodowa organizacja działająca przy ONZ zajmująca się ochroną zdrowia.