Po porodzie glikemia zazwyczaj wraca do normy. Należy jednak nadal dokonywać pomiarów glikemii przy użyciu glukometru przez około 7-10 dni po porodzie, szczególnie dotyczy to kobiet, które przyjmowały insulinę. Samo zapotrzebowanie na insulinę zmniejsza się gwałtownie po porodzie
i u większości kobiet możliwe jest stopniowe zaprzestanie jej podawania. Wynika to ze spadku hormonów odpowiedzialnych za utrzymanie ciąży i poprawę wrażliwości na insulinę. Pacjentkom z cukrzycą ciążową leczonym insuliną w małych dawkach (do 40 jednostek) już w dniu porodu zaleca się odstawienie insuliny. Po porodzie kontrola gilkemii na czczo i 2h po głównych posiłkach przez kilka dni.

Prawidłowe wartości glikemii po porodzie:

  • na czczo: 70-99 mg/dl (3,9-5,5 mmol/l)
  • 2h po posiłku: 70-140 mg/dl (3,9-7,8 mmol/l)

Jeżeli dawka insuliny jest większa w ciąży, to odstawiamy ją stopniowo.
W razie wysokiej glikemii po zmniejszeniu dawki – kontakt z diabetologiem.

Ponieważ przebycie cukrzycy ciążowej sprzyja rozwojowi cukrzycy typu 2 w późniejszych latach, pomiędzy 6. a 12. tygodniem po porodzie należy powtórzyć dwustopniowy test tolerancji glukozy 75 g OGTT – krew na czczo i po 120 minutach.

Prawidłowy wynik testu to:

  • na czczo: < 99mg/dL (< 5,6mmol/l),
  • po 120 minutach: < 140mg/dl (7,8 mmol/l)

Stan przedcukrzycowy rozpoznaje się w przypadku stwierdzenia nieprawidłowej glikemii na czczo: wartości w zakresie 100 mg/dl (5,6 mmol/l), a 125 mg/dl (6,9 mmol/ml) lub nieprawidłowej tolerancji glukozy, gdy jej stężenie w 120. minucie testu zawiera się w przedziale 140–199 mg/dl (7,8-11,0 mmol/l).

Cukrzycę rozpoznaje się gdy glikemia na czczo wynosi co najmniej 126 mg/dl (7,0 mmol/l) przy czym wynik ten należy zweryfikować kolejnym badaniem i/lub wówczas gdy stężenie glukozy w 120. minucie testu wynosi co najmniej 200 mg/dl (11,1 mmol/l).

Kobiety, które przebyły cukrzycę ciążową powinny również:

  • oznaczać glikemię na czczo raz w roku
  • wykonać test tolerancji glukozy 75 g OGTT przed kolejną planowaną ciążą

Warto kontynuować również zdrowe nawyki żywieniowe i regularną aktywność fizyczną, co może opóźnić/zapobiec wystąpieniu cukrzycy w przyszłości.