Pomiary wartości glikemii przy użyciu glukometru, np. Glucomaxx®
CONNECT to działanie, które z każdym pomiarem będzie dawało Ci odpowiedź na pytania:

 • Czy poziom glukozy mieści się w normie?
 • Czy poziom glukozy jest bezpieczny dla dziecka i dla mnie?

Odpowiedź na powyższe pytania, a tym samym regularne pomiary mają kluczowe znaczenie dla Ciebie oraz prowadzącego Cię lekarza.

Wyniki badań w samokontroli to drogowskaz dla Ciebie i lekarza. Na ich podstawie będziecie decydować o ewentualnych korektach dotychczasowego leczenia.

Lekarz uzgodni z Tobą liczbę i porę pomiarów glikemii przy użyciu glukometru. Zazwyczaj przyjmuje się, że ciężarne powinny wykonywać 6-7 pomiarów dziennie:

 • na czczo
 • 1 godzinę po rozpoczęciu głównych posiłków:
  – I śniadaniu
  – II śniadaniu
  – obiedzie
  – podwieczorku
  – kolacji

Docelowe wartości glikemii w samokontroli to:

Pamiętaj, by dokonując pomiarów:

 • używać zawsze tego samego glukometru, np. Glucomaxx® CONNECT
 • nosić glukometr zawsze ze sobą
 • przed pomiarem umyć ręce i wytrzeć je do sucha
 • nie uciskać palca chcąc uzyskać kroplę krwi
 • za każdym razem używać nowego paska testowego – są one jednorazowe

Pamiętaj, że wyrównana glikemia w ciąży jest kluczowa dla zdrowia Twojego maluszka.