Pierwszym krokiem w diagnozie ewentualnych zaburzeń tolerancji glukozy jest badanie stężenia glukozy na czczo.

Zgodnie z wytycznymi PTD, oznaczenie stężenia glukozy na czczo powinno być zlecone każdej ciężarnej na pierwszej wizycie u ginekologa.

Dodatkowo ciężarnym, u których występują czynniki ryzyka wymienione
w rozdziale 6, należy już na pierwszej wizycie zlecić wykonanie doustnego testu tolerancji glukozy (75 g OGTT).

 

Diagnostyka w kierunku zaburzeń tolerancji glukozy podczas pierwszej wizyty u ginekologa:

Dalsze postępowanie diagnostyczne zależy od wyników uzyskanych w badaniach zleconych przez ginekologa na pierwszej wizycie.

Podstawą rozpoznania cukrzycy ciążowej jest wynik testu obciążenia glukozą (75 g OGTT). Badanie poprzedzone jest oznaczeniem glukozy na czczo.

Poniżej znajduje się schemat diagnozowania cukrzycy ciążowej w zależności od wyników badania glikemii na czczo i wyników testu obciążenia glukozą.

Test obciążenia glukozą (75 g OGTT) wykonuje się na czczo, rano po przespanej nocy i 8 h powstrzymywania się od jedzenia i picia. Kilka dni przed badaniem nie należy ograniczać węglowodanów. W trakcie testu obciążenia należy powstrzymać się od jakiegokolwiek wysiłku fizycznego.

Test 3-punktowy oznacza trzykrotne pobranie krwi:

  • tuż przed wypiciem 75 g glukozy
  • oraz w 60. i 120. minucie po przyjęciu glukozy.

Podstawą rozpoznania cukrzycy ciążowej jest wynik testu obciążenia glukozą (75 g OGTT). Jeśli jedno z oznaczeń dokonywanych w trakcie badania, mieści się w wymienionych niżej przedziałach, tj.:

  • na czczo: 92-125 mg/dl
  • 60. minuta: ≥ 180 mg/dl
  • 120. minuta 153-199 mg/dl

lekarz rozpoznaje cukrzycę ciążową i kieruje pacjentkę do poradni diabetologicznej leczącej kobiety ciężarne.

 

Badanie glukozy na czczo, czy też w teście tolerancji glukozy należy zawsze przeprowadzać z krwi żylnej w laboratorium.


Po porodzie u większości kobiet stężenia glukozy wracają do normy. Ze względu na fakt, że przebycie cukrzycy ciążowej jest czynnikiem ryzyka rozwoju jawnej cukrzycy w dalszych latach życia, pomiędzy 6. a 12. tygodniem po porodzie należy powtórzyć test tolerancji glukozy 75 g OGTT (na czczo i 2 godziny po podaniu glukozy).

Dodatkowo, jeśli przebyłaś cukrzycę ciążową powinnaś również:

  • oznaczać glikemię na czczo raz w roku
  • wykonać test tolerancji glukozy 75 g OGTT przed kolejną planowaną ciążą