Jakie możliwości daje
aplikacja Zdrowiej?

 • archiwizacja danych z 3 różnego typu urządzeń: glukometru, ciśnieniomierza i termometru
 • znacznik wykonania założonego planu dziennego pomiarów glukozy
 • przypomnienie o potrzebie wykonania profilu oraz półprofilu glikemii
 • obliczanie szacowanego wyniku HbA1c
 • czas w jakim wyniki pacjenta pozostają w zakresie prawidłowej glikemii
 • krokomierz
 • możliwość generowania raportów z urządzeń i udostępniania ich lekarzowi
 • szybki podgląd wyników (7, 14, 30, 60, 90 dni oraz 180 i 365 dni dla ciśnienia tętniczego)
 • możliwość przypisania do wyników dodatkowych informacji jak aktywność fizyczna, leki, dawka insuliny, stres
 • możliwość włączenia/wyłączenia przypomnień systemowych
 • możliwość wprowadzenia swoich własnych przypomnień
 • elektroniczny dzienniczek pomiarów
 • statystyki i wykresy
 • stan pozostałych do wykorzystania pasków do glukometru
 • możliwość przesyłania wyników do oprogramowania GlucoSave Sync
 • szybki dostęp do urządzeń kompatybilnych z aplikacją
 • automatyczna synchronizacja danych z urządzeń pomiarowych

 

 

 

 

Więcej na:
zdrowiej.genexo.pl